Aflevering 49: bidden en volhouden

David en Kevin bespreken de gevoelens en gedachten die ze hebben bij de zondagsbijeenkomsten van de 190ste halfjaarlijkse Algemene Conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.